skip to content

BIO

 
Behulpzaamheid, Integriteit en Oplettendheid zijn de kernbegrippen bij Sarni Safety & Security Solutions. Iedereen bij SarNi gebruikt deze kernbegrippen als uitgangspunten tijdens het werk en in het dagelijkse contact  met collega's, de klanten en de samenleving.
 

Behulpzaamheid

 
Een Sarni Safety & Security Solutions medewerker verleent altijd hulp waar nodig, ook als dit niet onmiddellijk verband houdt met zijn of haar taak. Hij of zij is voortdurend gericht op het verhogen van veiligheid en laat zich daarbij niet beperken door een strikte taakomschrijving.
 

Integriteit

 
Een medewerker van Sarni Safety & Security Solutions is integer. Daarom krijgt hij het vertrouwen van klanten om op hun locaties te werken en met kostbaarheden om te gaan. Als het gaat om eerlijkheid en betrouwbaarheid, sluit Sarni Safety & Security Solutions nooit een compromis.
 

Oplettendheid

 
Oplettendheid, luisteren en beoordelen. Dat verstaan wij onder professionaliteit. Een medewerker van Sarni Safety & Security Solutions is altijd oplettend en ziet wat anderen ontgaat. Deze waakzaamheid is noodzakelijk om risico’s en incidenten bij klanten op te merken. En er vervolgens adequaat op te reageren.